Go to the top

Dobrý deň, som
Marek Novotný

Kouč pre Vás a Váš Biznis

O mne

Môj prístup

Vždy ma fascinovalo a doteraz fascinuje pristupovať k riešeniu situácií komplexne a z nadhľadu. Lebo len tak som sa mohol ponoriť hlbšie do problému, odhaliť ho a vyriešiť.

Vynikajúcim príkladom boli v minulosti rodinní lekári. Keďže poznali celú rodinu, anamnézu jej členov dokonca niekoľkých generácií, dokázali diagnostikovať a liečiť komplexne. Dnes lekári zväčša liečia svoju oblasť a nič iné ich nezaujíma. Aj v rozvoji firiem a ľudí je to podobné. Na trhu je množstvo firiem a koučov, ktorí Vás preškolia na čo len chcete. Žiaľ, len minimum z nich je schopných a ochotných vnímať Vás a Vašu spoločnosť ako celok.

Pracujem takmer 20 rokov ako tréner a kouč v oblasti rozvoja firiem a toho najcennejšieho, čo firmy majú – ľudí. Od agentov call - centier cez obchodníkov, nižší a stredný manažment až po TOP manažment a majiteľov firiem. Už roky im pomáham objavovať potenciál, vnútornú motiváciu, zdokonaľovať ich zručnosti a výkonnosť. Viem, ako náročné je podnikať a riadiť ľudí, preto mi dovoľte, aby som pomohol Vám i Vašej firme priblížiť sa k tomu, o čom snívate.


Vyberte si

Je mnoho možností ako sa zlepšiť

Tak ako rodinní lekári, ktorí kedysi vedeli všetko o rodinnej anamnéze a o zdravotnom stave každého člena rodiny a potom mohli z nadhľadu a komplexne liečiť, aj ja by som Vám rád ponúkol tento prístup cez svoje služby a skúsenosti.

V dnešnej dobe apatie a nezáujmu, spoločnosť potrebuje viac ako inokedy okrem kvalitných manažérov a zamestnancov aj to, aby sa stali lídrami, ktorí vlievajú energiu a nadšenie do každodenných situácií a pomáhajú ľuďom okolo seba objaviť zmysel ich práce.

Počas svojej kariéry som pracoval s rôznymi metódami a nástrojmi rozvoja potenciálu a zručností, ktoré neraz mali dopad nielen na správanie a firemnú kultúru, ale aj na strategické oblasti firmy. Niektoré spoločnosti ešte stále nepochopili rozvoj ľudí ako jednu z najlepších oblastí na investovanie a neustále investujú len do technológií. Pritom práve prístup, správanie a charakter našich zamestnancov v konečnom dôsledku rozhodne, či sa k nám naši zákazníci budú radi vracať. Pozývam Vás k objavovaniu nových možností pre Vás a Vašu firmu. Verím, že spolu sa posunieme.

Tréningy

Tréning je najlepšou osobnou formou skupinového rozvoja ľudí. Formou tréningov sa dajú pomerne presne zistiť a rozvíjať oblasti, ktoré sú potrebné naučiť alebo zlepšiť u zamestnancov. Preto tento typ školení nazývam tréningami, lebo účastníci všetko, čo sa naučia, majú možnosť trénovať, skúšať a tým získavať nielen vedomosť, ale hlavne zručnosť pre každodenné použitie. Mám mnohoročné skúsenosti so zostavovaním a realizovaním rôznych typov tréningov ako:

  • Manažérske zručnosti (tréning pre osvojenie si zručností v každodenných manažérskych situáciách)
  • Change management (tréning pre manažérov zameraný na zavádzanie kľúčových zmien – od prípravy cez komunikáciu zmeny až po jej úspešné implementovanie)
  • Obchodné zručnosti (tréning na osvojenie si predajných zručností od základu až po konzultatívny predaj)
  • Prezentačné zručnosti (tréning zameraný na získanie väčšej istoty pri prezentovaní jednoduchých prezentácií až po náročné zvládanie reakcií účastníkov pri zložitejších typoch prezentácií a diskusií)

Samozrejme, možností je viac ... Po dohode s Vami, Vám zostavím školenie/tréning presne na vaše potreby a na oblasť, ktorú potrebujete vo svojej firme posilniť.

Koučing

Najefektívnejšia osobná metóda rozvoja jednotlivca face to face. Ak ste majiteľ firmy a nachádzate sa v stave, že neviete ako ďalej alebo stojíte pred veľkou výzvou, či si len potrebujete upratať myšlienky a nájsť východisko, tak koučing vám môže výrazne pomôcť. Situácií, ktorým denne čelíme je mnoho, ale len občas sa dokážeme zastaviť, analyzovať, porozmýšľať poprípade sa poučiť z chýb. Roky som koučoval manažérov od nižšieho manažmentu až po TOP manažment majiteľov firiem. Táto forma rozvoja je z mojich skúseností veľmi prínosná a pokiaľ si uvedomujete, že ľudia sú to najcennejšie čo vo firme máte a že vy alebo vaši ľudia zatiaľ nevyužívajú potenciál, ktorý v nich drieme, tak poďme ho spolu zobudiť. Najlepšie tak, aby sa to odzrkadlilo na lepších vzťahoch a  komunikácii vo firme, ako aj  na výsledkoch, ktoré sú jedným z najdôležitejších meradiel úspechu.

Workshopy

sú pracovné stretnutia pre pracovné alebo riadiace tímy zamerané na riešenie konkrétnej situácie. Cieľom je generovať nápady a možné riešenia formou facilitácie a moderovania aktivít pracovnej skupiny a tak pomôcť účastníkom dospieť k vyriešeniu danej situácie alebo k objaveniu spôsobu či cesty, ako to v blízkej budúcnosti vyriešiť. Viedol som mnohé workshopy na témy ako zlepšiť medzi úsekovú spoluprácu, ako správne dávať spätnú väzbu, ako zvýšiť motivovanosť tímov. V rámci workshopov sme spolu s rozličnými tímami tvorili víziu, misiu, stratégiu a definovali sme hodnoty firmy, zmenu firemnej kultúry, či stanovenie prioritizácie cieľov na najbližšie obdobie vo firme. Každá firma je originálna a rieši rôzne modifikácie situácií. Dokážem Vám pomôcť viesť workshop na ľubovoľnú tému, ktorú momentálne potrebujete vo firme riešiť.

Assessment a Development centrá

sú zaujímavé rozvojové nástroje pri výbere (AC) alebo na overenie si kvality kompetencií zamestnancov na svojich súčasných pozíciách (DC). Formou modelových situácií, ktoré zostavím presne podľa kompetenčného modelu danej pozície, viem previesť účastníkov celým AC alebo DC. Na záver AC budeme mať jasno, či je daný kandidát vhodný na danú pozíciu a spĺňa kritériá, ktoré bežný výberový pohovor nedokáže odhaliť. V prípade Development centier sledujeme, či je daný manažér ešte stále prínosom pre firmu a či v rámci zmien, ktoré prichádzajú, má potenciál obstáť alebo ďalšie výzvy už nezvládne. Rád s Vami zostavím AC alebo DC a aj vo všetkých situáciách prevediem účastníkov a spolu s Vami vyhodnotím výsledky.

Mystery Shopping

Spoločnosti MS využívajú pri overení si kvality nimi poskytovaných služieb hlavne v centrách alebo miestach prvého kontaktu so zákazníkom (predajne, informácie, recepcie, reštaurácie, call - centrá). Mystery shopper v úlohe štandardného potenciálneho alebo existujúceho zákazníka na základe vopred dohodnutých kritérií zmeria kvalitu poskytovaného prístupu, profesionalitu, kvalitu poskytnutých informácií či služieb. Mám skúsenosti aj ako Mystery shopper z rôznych oblastí a navyše ako tréner a kouč nekončím len pri identifikácii slabých miest a priestorov na zlepšenie, ale viem navrhnúť rozvojový program na zlepšenie a dokážem ho aj zrealizovať.

Skúsenosti

Nie som teoretik...

Som človek z praxe s takmer 20-ročnými skúsenosťami v rozvoji ľudí v rôznych sférach a na rôznych pozíciách.

Kouč pre biznis

Senior Consultant
&
Coach

2016
Od tohto roku pod touto značkou ponúkam obchodným partnerom svoje skúsenosti a podporu.
Orange a.s.

Learning
&
Development
Partner

2015 - 2008
Mojou úlohou bolo byť partnerom manažmentu a riaditeľov spoločnosti v ich osobnostnom a profesnom rozvoji formou rôznych tréningov, individuálneho koučingu, mentoring či poradenstva.

Podieľal som sa na tvorbe a implementácií zavádzania novej internej firemnej kultúry, prieskumov spokojnosti zamestnancov, merania výkonnosti a kvality kompetencií manažérov i formou 360° spätnej väzby, facilitovaným workshopov na rôzne témy alebo vytváraním a realizovaním assessment a development centier.
Novertes s.r.o.

Senior Consultant

2008 - 2007
Realizácia tréningov, školení, poradenstva a koučingu pre obchodných partnerov.
Orange a.s.

Senior Trainer

2007 - 2006
Zodpovedal som za kvalitné vyškolenie Call center agentov, obchodníkov, vedúcich predajní a prvolínioveho manažmentu v spoločnosti v oblasti obchodných a prezentačných zručností v kombinácií s osobným koučingom.
Marcony
Education centre

Consultant

2005 - 2002
V tomto období som naberal skúsenosti a ako živnostník som školil pre rôzne spoločnosti od súkromných vzdelávacích agentúr až po štátnu sféru a Úrady práce.

Spolupracujeme

Spolu sme sa posunuli vpred

Je mi cťou a radosťou s vami spolupracovať.

Marek dokáže vypočuť, poradiť, navrhnúť, pospájať myšlienky a informácie do kontextu.
Vie nenásilným spôsobom usmerniť, efektívne pracovať so spätnou väzbou.
Je konštruktívny a svoj pozitívny postoj prenáša aj na ostatných. Ako školiteľ vie zaujať a nadchnúť, ako kouč poradiť a pomôcť.

Spoluprácu s ním určite odporúčam.

Ing. Zuzana Nemečková
Obchodná riaditeľka Orange Slovensko a.s.

S Marekom spolupracujeme v oblasti Soft skills, hlavne obchodných zručností a koučingu. Tréningy dopadli veľmi dobre, spätná väzba od každého zamestnanca bolo pozitívna. Marek nás jednoducho na praktických cvičeniach naučil princípom, ktoré sa nám nadlho vštepili do pamäti. Tento tréning z môjho pohľadu bol efektívny a bol to veľmi prijemne strávený čas a zároveň výborný "teambulding" pre náš tím. Po tréningu som pozoroval, že kolegovia využívajú natrénované princípy pri práci a pracujú efektívnejšie. Čo bolo podstatné, Marek s každým kolegom pokračoval v individuálnom koučingu a spolu si nastavili ďalšie kroky. Na základe tohto tréningu a koučingu sme si potom mohli lepšie a konkrétnejšie nadstaviť aj  individuálne ciele.

Marek mi pomohol aj pri osobnom koučingu. Komunikovali sme spolu smerovanie a víziu našej spoločnosti. Pomohol mi pri riešení určitých konkrétnych situácii, (osobný time management, motivácia a manažovanie zamestnancov, riešenie konfliktných situácii a keďže obaja zastávame kresťanské hodnoty – mohli sme hovoriť aj o týchto princípoch v podnikaní).

Absolvoval som v minulosti desiatky tréningov. Marekove tréningy a koučing vnímam ako najlepšie. Marek je "senior" ktorý dokáže zaujať, núti Vás k premýšľaniu, otvorene hovorí konštruktívnu spätnú väzbu.

Ing. Tomáš Straška
Konateľ a riaditeľ Seiteq s.r.o.

To, čo vo mne rezonuje po stretnutiach s Marekom, sú hodnoty. Vznešené aj praktické zároveň, ktoré determinuju všetko, každú aktivitu, ktorú vo firme podnikám. Poznáme sa už roky a v čom ma ako človek aj kouč najviac posúva dopredu, je autenticita - konať v súlade s tým, v čo veríte.

Vízia bez akcie je len snom. Marek má schopnosť priviesť človeka k aktivite. Neváhať a nerozjímať donekonečna, ale sa odhodlať a urobiť prvý krok a potom ďalšie a smerovať k vízii. Rozhovory s ním sú výzvou už počas tvorby konceptov rozvoja firmy a tímu. Z každého si odnášam veľa inšpirácie a námetov na konkrétne rozhodnutia.

Dnes sa veľa hovorí o leadershipe. Ako zakladateľa firmy ma pozoruje veľa ľudí a tí sledujú, či žijem to, o čom hovorím a žiadam od ostatných. Niekedy sa mi darí viac, inokedy zlyhávam. Marek ako kouč ma vedie k vytrvalosti. Nevzdať sa, prijať lekciu pokory, naučiť sa z nej to podstatné o sebe a druhých a vstať a kráčať ďalej. Viem, že sám má skúsenosti s úspešným vedením veľkej a rôznorodej skupiny ľudí. On leadership žije. Doma a aj v profesionálnom živote.

Začal som autenticitou a vrátim sa k nej aj na záver. Sám na sebe, ale aj na príkladoch iných obchodníkov a manažérov, vidím, že to, čo je skutočnou výzvou, ktorej sa vystavujete pri stretnutí s Marekom, je poznanie samého seba. Marekov prístup je nekompromisný, no ľudský. Jeho zadania náročné, nútiace opustiť zabehnuté stereotypy. Nakoniec však zistíte, že ste sa posunuli dopredu a stali lepšími. V tom, čo robíte, aj v tom, ako žijete.

Rudo Tesár
CEO & Founder, Skillandia

S Marekom som sa stretla v období, keď som mala pocit stagnácie v profesionálnom aj v osobnom živote, pocit prepracovanosti.
Koučing s Marekom mi pomohol odhaliť, čo ma v mojej práci brzdilo a ujasniť si, aké konkrétne kroky môžem podniknúť, aby som bola spokojná. Pomohol mi zatiahnúť v mojom živote na hlbinu, objaviť skryté talenty, zodpovedať si svoju životnú misiu.

Čas s ním bol veľmi vzácny a jeho služby odporúčam každému, kto chce v živote nájsť svoj "sever" a úspešne dôjsť do cieľa.

Ing. Dagmar Bucová
VIP III Consultant
PARTNERS GROUP SK

Ak hľadáte skúseného trénera pre tím Vašich obchodníkov, potrebujete osobného mentora pre profesionálny aj osobný život alebo kouča pre leadership a management, práve ste ho našli!

Marek trénoval náš tím na obchodné zručnosti. Jeho školenia oceňujú rovnako začínajúci predajcovia ako skúsení obchodníci. Je to preto, že cez jeho tréningy sa môžu dotknúť podstaty obchodovania, pochopiť ju, ba ešte viac – zažiť ju! Na tomto pevnom základe potom vďaka Marekovmu skúsenému vedeniu každý obchodník buduje nielen svoje postoje a osobný štýl práce. Naučí sa tiež riešiť situácie z praxe a správne používať obchodné postupy a techniky. Marekov Sales tréning vo Vás zanechá množstvo podnetov a poznatkov, ktorésa stanú kostrou Vášho ďalšieho profesionálneho rozvoja.

Marek nám zároveň pomohol pri nastavovaní vízie, misie a cieľov našej spoločnosti. Cez analýzu súčasnej situácie a návrat k pilierom, na ktorých naša firma vznikla, sme vďaka Marekovi mohli optimalizovať jej fungovanie a vytvoriť vhodnú stratégiu na ďalšie obdobie.

S Marekom sa pravidelne stretávam aj na osobnom leadership koučingu. Pomáha zastaviť sa, zodvihnúť hlavu od každodenných záležitostí a získať nadhľad, dôkladne plánovať a robiť zásadné rozhodnutia. Nielen niesť zodpovednosť, ale aj riadiť a držať kormidlo pevne v rukách. Hodnoty, ktoré má človek vo svojom srdci, prenášať do svojho konania v pracovnom aj osobnom živote.

Ako trénera jemných zručností, life coacha a leadership & management mentora Mareka jednoznačne odporúčam. Zároveň mu touto cestou úprimne ďakujem za spoluprácu.

Ing. Ján Záhradník
CEO Grain Slovakia s.r.o

V tomto roku naša firma oslavuje 25 výročie založenia. Rozhodol som sa, že tento jubilejný rok prenesiem riadenie firmy na syna. Pri tejto premene nám veľmi významne pomohol Marek. Svojím zanietením a citlivým prístupom v nás dokázal odomknúť naše skryté ambície, vízie a sny, pričom nám dôsledne presvetlil naše profesné zlyhania.

Marek pôsobí v pozícii kouča nielen cez dôkladné znalosti systémových nástrojov vo vedení a riadení spoločností, ale predovšetkým hlbokým a nekompromisným dodržiavaním vyššieho princípu, čo prináša veľký progres v medziľudských vzťahoch, a nenútene vkladá do identity spoločnosti "poslanie služby celku", ako nositeľa prítoku vitálnej energie.

Pociťujem radosť keď viem, že sú medzi nami ľudia ako Marek, ktorý veľmi podnetne a nápadito dokážu stimulovať podnikanie s radosťou, s vďakou a úctou.

Marek, ďakujem ti za tvoju odovzdanosť sa našej veci za firmu Andromeda Galaxy.

Vladimír Macko
majiteľ Andromeda Galaxy s.r.o.

V každej firme prichádzaju momenty, kedy sa treba obzriet do minulosti a poučiť sa z nej. Hlavné je ale začať sa uprene pozerať do budúcnosti, odhaliť svoj potenciál, nanovo si zadefinovať ciele a kroky akými ísť.

My sme v tejto situácii boli. Marek bol tým, ktorý nás týmto procesom sprevádzal a pomohol nám prekročiť svoj vlastný tieň. (Čo je napokon vidno nielen v nových finančných výsledkoch ale aj v nálade a súdržnosti firmy)

Som presvedčený o tom, že s Marekovou podporou sa nielen ako firma ale aj ako jednotlivci budeme rozvíjať ďalej a budeme si môcť koncom každého roka povedať to čo ten minulý: "Dobrá práca/Good Job...".

Ing. Michal Jakubík
CEO MIA Solutions s.r.o.

Marek venuje veľkú pozornosť aktivitám pred samotnými tréningami. Sústredí sa na presnú špecifikáciu zadanie a nastavenie očakávaní s nadriadenými aj HR. Zaujíma sa o aktuálne dianie vo firma, nálady aj kultúru.

Vďaka tomu si následne nájde cestu aj k tým najskeptickejším účastníkom tréningu. Vďaka svojmu otvorenému prístupu a dôvere, ktorú si rýchlo získa, vie následne otvoriť dvere novým prístupom ajHR Director Soitron s.r.o.u skúsených manažérov.

Ing. Andrej Santai
HR Director Soitron s.r.o.

Už nejaký čas som zvažoval nájsť si coucha. A v tom do mojej cesty vošiel Marek. Absolvoval som jeho Leadership tréning, ktorý je skvelý a určite ho odporúčam. Tiež som s ním absolvoval viacero 1on1 sedení a vždy sa na ďalšie teším. Osobnostne mi ako sa hovorí, sadol.

Nie som človek, ktorý by vyhľadával rôzne tréningy. Väčšinu, ktorú som absolvoval považujem za zbytočné premárnený čas vzhľadom na rozsah. Avšak s Marekom som si užíval každý z tréningových dni. Nepoužíval žiaden powerpoint a nebolo to o nejakom extenzívnom vysvetlovaní, ale naozaj spoločné odkrývanie vecí, cez aktivity a postupné nabádanie cez rôzne otázky v rámci tém, ktoré sa prebrali. Nastavené úplne tak ako mi to vyhovuje.

Marek mi pomohol otvárať aj rôzne osobné témy, ktoré máme často v sebe nepochopené. Žijú v našom podvedomí a nepracujeme s nimi priamo a vedome. V tomto vedel Marek stále prísť s niečím ďalším a postupne sme tak mohli hľadať nevypovedané veci.

A samozrejme jeho neustále challengovanie v aktuálnych pracovných situáciách a nabádanie na konkrétne spravitelné kroky v nabližšom čase som ocenil už viackrát.

Ing. Tomáš Majer
CTO Resco s.r.o.Kontakt

Rozhodujete sa?

Neváhajte a kontaktujte ma, lebo len tak si dokážete vytvoriť predstavu o možnostiach spolupráce a o veciach, ktoré môžeme spolu dosiahnuť

Marek Novotný
Trnava

Kontaktujte ma

O úspechu rozhoduje kvalita ľudí

Kontaktujte ma
Stretnime sa
Zažite to
Zbierajte úrodu